HERBA

HERBA


Marcel Torrens i Roig

C/ Sant Pere, 31, 43120 Constantí


Jardineria / Floristeria


8 a 13 h. i 16 a 19 h.

977 52 08 11 / 977 08 20 00

http://www.herba.cat

garden@herba.cat


Empresa dedicada a la jardineria integral amb punt de cenda de garden i floristeria.

NOM COMERCIAL:


PERSONA DE CONTACTE:

ADREÇA:


SECTOR/s:


HORARI:

TELÈFON:

PÀGINA WEB:

CORREU ELECTRÒNIC:


DESCRIPCIÓ: