NOTÍCIES

La Unió de Botiguers de Constantí sorteja vals de descompte per als comerços locals

Publicat per Unió de Botiguers el dimarts 08 de gener de 2013


<p> La <span data-scayt_word="Uni?" data-scaytid="1">Uni&oacute;</span> de <span data-scayt_word="Botiguers" data-scaytid="5">Botiguers</span> de <span data-scayt_word="Constant?" data-scaytid="9">Constant&iacute;</span> (<span data-scayt_word="UBC" data-scaytid="12">UBC</span>) ha <span data-scayt_word="impulsat" data-scaytid="13">impulsat</span> <span data-scayt_word="durant" data-scaytid="15">durant</span> el <span data-scayt_word="per?ode" data-scaytid="16">per&iacute;ode</span> de <span data-scayt_word="Nadal" data-scaytid="17">Nadal</span> <span data-scayt_word="una" data-scaytid="19">una</span> <span data-scayt_word="campanya" data-scaytid="21">campanya</span> per <span data-scayt_word="tal" data-scaytid="23">tal</span> <span data-scayt_word="d?incentivar" data-scaytid="24">d&rsquo;incentivar</span> les <span data-scayt_word="compres" data-scaytid="25">compres</span> <span data-scayt_word="als" data-scaytid="26">als</span> <span data-scayt_word="comer?os" data-scaytid="27">comer&ccedil;os</span> locals. La <span data-scayt_word="primera" data-scaytid="31">primera</span> <span data-scayt_word="d?aquestes" data-scaytid="32">d&rsquo;aquestes</span> <span data-scayt_word="accions" data-scaytid="33">accions</span> de <span data-scayt_word="dinamitzaci?" data-scaytid="34">dinamitzaci&oacute;</span> <span data-scayt_word="que" data-scaytid="35">que</span> ha <span data-scayt_word="posat" data-scaytid="40">posat</span> en <span data-scayt_word="marxa" data-scaytid="41">marxa</span> <span data-scayt_word="l?associaci?" data-scaytid="42">l&rsquo;associaci&oacute;</span> de <span data-scayt_word="comerciants" data-scaytid="43">comerciants</span> <span data-scayt_word="est?" data-scaytid="44">est&agrave;</span> <span data-scayt_word="basada" data-scaytid="45">basada</span> en el <span data-scayt_word="sorteig" data-scaytid="46">sorteig</span> <span data-scayt_word="d?un" data-scaytid="49">d&rsquo;un</span> <span data-scayt_word="val" data-scaytid="50">val</span> de <span data-scayt_word="descompte" data-scaytid="51">descompte</span> de 20 <span data-scayt_word="euros" data-scaytid="53">euros</span> en <span data-scayt_word="cadascun" data-scaytid="54">cadascun</span> <span data-scayt_word="dels" data-scaytid="56">dels</span> 66 <span data-scayt_word="establiments" data-scaytid="60">establiments</span> <span data-scayt_word="adherits" data-scaytid="61">adherits</span>. Durant <span data-scayt_word="tota" data-scaytid="63">tota</span> la <span data-scayt_word="campanya" data-scaytid="22">campanya</span> de <span data-scayt_word="Nadal" data-scaytid="18">Nadal</span> <span data-scayt_word="cadascun" data-scaytid="55">cadascun</span> <span data-scayt_word="dels" data-scaytid="57">dels</span> <span data-scayt_word="comer?os" data-scaytid="28">comer&ccedil;os</span> ha <span data-scayt_word="repartit" data-scaytid="64">repartit</span> <span data-scayt_word="butlletes" data-scaytid="65">butlletes</span> <span data-scayt_word="amb" data-scaytid="67">amb</span> <span data-scayt_word="vals" data-scaytid="71">vals</span> de <span data-scayt_word="descompte" data-scaytid="52">descompte</span> per <span data-scayt_word="participar" data-scaytid="72">participar</span> <span data-scayt_word="posteriorment" data-scaytid="73">posteriorment</span> en un <span data-scayt_word="sorteig" data-scaytid="47">sorteig</span>. Totes les <span data-scayt_word="butlletes" data-scaytid="66">butlletes</span> <span data-scayt_word="s?han" data-scaytid="74">s&rsquo;han</span> <span data-scayt_word="dipositat" data-scaytid="76">dipositat</span> en <span data-scayt_word="una" data-scaytid="20">una</span> <span data-scayt_word="urna" data-scaytid="77">urna</span> <span data-scayt_word="ubicada" data-scaytid="78">ubicada</span> al <span data-scayt_word="vest?bul" data-scaytid="79">vest&iacute;bul</span> de <span data-scayt_word="l?Ajuntament" data-scaytid="80">l&rsquo;Ajuntament</span> i en els <span data-scayt_word="propers" data-scaytid="81">propers</span> dies, <span data-scayt_word="coincidint" data-scaytid="82">coincidint</span> <span data-scayt_word="amb" data-scaytid="68">amb</span> la <span data-scayt_word="Festa" data-scaytid="83">Festa</span> Major <span data-scayt_word="d?Hivern" data-scaytid="84">d&rsquo;Hivern</span>, <span data-scayt_word="es" data-scaytid="85">es</span> <span data-scayt_word="procedir?" data-scaytid="87">procedir&agrave;</span> a <span data-scayt_word="realitzar" data-scaytid="88">realitzar</span> el <span data-scayt_word="sorteig" data-scaytid="48">sorteig</span> i <span data-scayt_word="anunciar" data-scaytid="89">anunciar</span> els <span data-scayt_word="noms" data-scaytid="90">noms</span> <span data-scayt_word="dels" data-scaytid="58">dels</span> <span data-scayt_word="guanyadors" data-scaytid="91">guanyadors</span> <span data-scayt_word="que" data-scaytid="36">que</span> <span data-scayt_word="disposaran" data-scaytid="92">disposaran</span> <span data-scayt_word="d?aquests" data-scaytid="93">d&rsquo;aquests</span> <span data-scayt_word="descomptes" data-scaytid="94">descomptes</span>.<br /> <br /> El <span data-scayt_word="passat" data-scaytid="95">passat</span> <span data-scayt_word="mes" data-scaytid="96">mes</span> de <span data-scayt_word="setembre" data-scaytid="97">setembre</span> <span data-scayt_word="es" data-scaytid="86">es</span> <span data-scayt_word="presentava" data-scaytid="98">presentava</span> <span data-scayt_word="formalment" data-scaytid="99">formalment</span> la <span data-scayt_word="Uni?" data-scaytid="2">Uni&oacute;</span> de <span data-scayt_word="Botiguers" data-scaytid="6">Botiguers</span> de <span data-scayt_word="Constant?" data-scaytid="10">Constant&iacute;</span>, <span data-scayt_word="amb" data-scaytid="69">amb</span> <span data-scayt_word="l?objectiu" data-scaytid="100">l&rsquo;objectiu</span> <span data-scayt_word="b?sic" data-scaytid="101">b&agrave;sic</span> de <span data-scayt_word="treballar" data-scaytid="102">treballar</span> en la <span data-scayt_word="reactivaci?" data-scaytid="103">reactivaci&oacute;</span> i la <span data-scayt_word="promoci?" data-scaytid="105">promoci&oacute;</span> del <span data-scayt_word="comer?" data-scaytid="106">comer&ccedil;</span> local. Des de la <span data-scayt_word="seva" data-scaytid="107">seva</span> <span data-scayt_word="reactivaci?" data-scaytid="104">reactivaci&oacute;</span>, la <span data-scayt_word="Uni?" data-scaytid="3">Uni&oacute;</span> de <span data-scayt_word="Botiguers" data-scaytid="7">Botiguers</span> ha <span data-scayt_word="experimentat" data-scaytid="108">experimentat</span> un notable <span data-scayt_word="creixement" data-scaytid="109">creixement</span> <span data-scayt_word="pel" data-scaytid="110">pel</span> <span data-scayt_word="que" data-scaytid="37">que</span> fa al <span data-scayt_word="nombre" data-scaytid="111">nombre</span> de <span data-scayt_word="comer?os" data-scaytid="29">comer&ccedil;os</span> <span data-scayt_word="adherits" data-scaytid="62">adherits</span>, <span data-scayt_word="que" data-scaytid="38">que</span> <span data-scayt_word="actualment" data-scaytid="112">actualment</span> <span data-scayt_word="ja" data-scaytid="113">ja</span> <span data-scayt_word="superen" data-scaytid="114">superen</span> la <span data-scayt_word="seixantena" data-scaytid="115">seixantena</span>.<br /> <br /> <span data-scayt_word="Una" data-scaytid="116">Una</span> <span data-scayt_word="altra" data-scaytid="117">altra</span> de les <span data-scayt_word="iniciatives" data-scaytid="118">iniciatives</span> <span data-scayt_word="que" data-scaytid="39">que</span> <span data-scayt_word="s?han" data-scaytid="75">s&rsquo;han</span> <span data-scayt_word="impulsat" data-scaytid="14">impulsat</span> les <span data-scayt_word="darreres" data-scaytid="119">darreres</span> <span data-scayt_word="setmanes" data-scaytid="120">setmanes</span> per part <span data-scayt_word="dels" data-scaytid="59">dels</span> <span data-scayt_word="comer?os" data-scaytid="30">comer&ccedil;os</span> ha <span data-scayt_word="estat" data-scaytid="121">estat</span> el <span data-scayt_word="repartiment" data-scaytid="122">repartiment</span> <span data-scayt_word="gratu?t" data-scaytid="123">gratu&iuml;t</span> de bosses <span data-scayt_word="amb" data-scaytid="70">amb</span> el <span data-scayt_word="nou" data-scaytid="124">nou</span> <span data-scayt_word="logotip" data-scaytid="125">logotip</span> de la <span data-scayt_word="Uni?" data-scaytid="4">Uni&oacute;</span> de <span data-scayt_word="Botiguers" data-scaytid="8">Botiguers</span> de <span data-scayt_word="Constant?" data-scaytid="11">Constant&iacute;</span>.</p>

Es presenta la Unió de Botiguers de Constantí

Publicat per Unió de Botiguers el dilluns 17 de setembre de 2012


<p> <span data-scayt_word="Amb" data-scaytid="27">Amb</span> <span data-scayt_word="l?objectiu" data-scaytid="2">l&rsquo;objectiu</span> <span data-scayt_word="b?sic" data-scaytid="3">b&agrave;sic</span> de <span data-scayt_word="treballar" data-scaytid="4">treballar</span> en la <span data-scayt_word="reactivaci?" data-scaytid="5">reactivaci&oacute;</span> i la <span data-scayt_word="promoci?" data-scaytid="6">promoci&oacute;</span> del <span data-scayt_word="comer?" data-scaytid="7">comer&ccedil;</span> local, el <span data-scayt_word="passat" data-scaytid="8">passat</span> <span data-scayt_word="divendres" data-scaytid="9">divendres</span> <span data-scayt_word="es" data-scaytid="10">es</span> <span data-scayt_word="presentava" data-scaytid="11">presentava</span> la <span data-scayt_word="Uni?" data-scaytid="12">Uni&oacute;</span> de <span data-scayt_word="Botiguers" data-scaytid="13">Botiguers</span> de <span data-scayt_word="Constant?" data-scaytid="14">Constant&iacute;</span> a la <span data-scayt_word="Sala" data-scaytid="15">Sala</span> de <span data-scayt_word="Plens" data-scaytid="16">Plens</span> de <span data-scayt_word="l?Ajuntament" data-scaytid="17">l&rsquo;Ajuntament</span><br /> <br /> <span data-scayt_word="Despr?s" data-scaytid="160">Despr&eacute;s</span> de <span data-scayt_word="diversos" data-scaytid="161">diversos</span> intents de <span data-scayt_word="tirar" data-scaytid="162">tirar</span> <span data-scayt_word="endavant" data-scaytid="165">endavant</span> <span data-scayt_word="una" data-scaytid="168">una</span> <span data-scayt_word="associaci?" data-scaytid="170">associaci&oacute;</span> <span data-scayt_word="d?aquestes" data-scaytid="171">d&rsquo;aquestes</span> <span data-scayt_word="caracter?stiques" data-scaytid="172">caracter&iacute;stiques</span> al <span data-scayt_word="municipi" data-scaytid="173">municipi</span> (<span data-scayt_word="anys" data-scaytid="175">anys</span> 1994 i 2000), <span data-scayt_word="finalment" data-scaytid="176">finalment</span> la <span data-scayt_word="Uni?" data-scaytid="46">Uni&oacute;</span> de <span data-scayt_word="Botiguers" data-scaytid="51">Botiguers</span> <span data-scayt_word="neix" data-scaytid="177">neix</span> <span data-scayt_word="amb" data-scaytid="178">amb</span> <span data-scayt_word="uns" data-scaytid="180">uns</span> <span data-scayt_word="plantejaments" data-scaytid="181">plantejaments</span> molt <span data-scayt_word="clars" data-scaytid="182">clars</span>. Per <span data-scayt_word="una" data-scaytid="169">una</span> <span data-scayt_word="banda" data-scaytid="183">banda</span>, <span data-scayt_word="representar" data-scaytid="185">representar</span> i <span data-scayt_word="defensar" data-scaytid="186">defensar</span> els <span data-scayt_word="interessos" data-scaytid="187">interessos</span> del <span data-scayt_word="col" data-scaytid="188">col</span>&middot;<span data-scayt_word="lectiu" data-scaytid="190">lectiu</span> de <span data-scayt_word="manera" data-scaytid="192">manera</span> <span data-scayt_word="unit?ria" data-scaytid="194">unit&agrave;ria</span> per a <span data-scayt_word="poder" data-scaytid="195">poder</span> <span data-scayt_word="assolir" data-scaytid="196">assolir</span> el <span data-scayt_word="m?xim" data-scaytid="198">m&agrave;xim</span> <span data-scayt_word="nombre" data-scaytid="199">nombre</span> de <span data-scayt_word="beneficis" data-scaytid="200">beneficis</span>, <span data-scayt_word="tant" data-scaytid="201">tant</span> en <span data-scayt_word="mat?ria" data-scaytid="202">mat&egrave;ria</span> <span data-scayt_word="econ?mica" data-scaytid="204">econ&ograve;mica</span> com social. Per <span data-scayt_word="altra" data-scaytid="207">altra</span> <span data-scayt_word="banda" data-scaytid="184">banda</span>, <span data-scayt_word="l?associaci?" data-scaytid="208">l&rsquo;associaci&oacute;</span> <span data-scayt_word="es" data-scaytid="41">es</span> forma per <span data-scayt_word="incrementar" data-scaytid="210">incrementar</span> la <span data-scayt_word="competitivitat" data-scaytid="211">competitivitat</span>, <span data-scayt_word="promoci?" data-scaytid="33">promoci&oacute;</span> i <span data-scayt_word="prestigi" data-scaytid="212">prestigi</span> <span data-scayt_word="dels" data-scaytid="213">dels</span> <span data-scayt_word="comer?os" data-scaytid="216">comer&ccedil;os</span> dins el <span data-scayt_word="municipi" data-scaytid="174">municipi</span>.<br /> <br /> El <span data-scayt_word="col" data-scaytid="189">col</span>&middot;<span data-scayt_word="lectiu" data-scaytid="191">lectiu</span> de <span data-scayt_word="comerciants" data-scaytid="219">comerciants</span> <span data-scayt_word="permetr?" data-scaytid="220">permetr&agrave;</span> <span data-scayt_word="tamb?" data-scaytid="222">tamb&eacute;</span> <span data-scayt_word="tirar" data-scaytid="163">tirar</span> <span data-scayt_word="endavant" data-scaytid="166">endavant</span> <span data-scayt_word="iniciatives" data-scaytid="223">iniciatives</span> <span data-scayt_word="que" data-scaytid="224">que</span> <span data-scayt_word="dif?cilment" data-scaytid="228">dif&iacute;cilment</span> <span data-scayt_word="es" data-scaytid="42">es</span> <span data-scayt_word="podrien" data-scaytid="229">podrien</span> <span data-scayt_word="assolir" data-scaytid="197">assolir</span> de <span data-scayt_word="manera" data-scaytid="193">manera</span> individual i a <span data-scayt_word="m?s" data-scaytid="230">m&eacute;s</span> <span data-scayt_word="permetr?" data-scaytid="221">permetr&agrave;</span> <span data-scayt_word="obtenir" data-scaytid="231">obtenir</span> <span data-scayt_word="eines" data-scaytid="232">eines</span> de <span data-scayt_word="formaci?" data-scaytid="233">formaci&oacute;</span> i <span data-scayt_word="assessorament" data-scaytid="234">assessorament</span> en <span data-scayt_word="mat?ria" data-scaytid="203">mat&egrave;ria</span> <span data-scayt_word="comercial" data-scaytid="235">comercial</span>.<br /> <br /> El president de la <span data-scayt_word="Uni?" data-scaytid="47">Uni&oacute;</span> de <span data-scayt_word="Botiguers" data-scaytid="52">Botiguers</span>, Albert <span data-scayt_word="Montes" data-scaytid="236">Montes</span>, <span data-scayt_word="va" data-scaytid="237">va</span> <span data-scayt_word="voler" data-scaytid="241">voler</span> <span data-scayt_word="agrair" data-scaytid="243">agrair</span> el <span data-scayt_word="suport" data-scaytid="245">suport</span> de <span data-scayt_word="l?Ajuntament" data-scaytid="59">l&rsquo;Ajuntament</span> a <span data-scayt_word="l?hora" data-scaytid="247">l&rsquo;hora</span> de <span data-scayt_word="tirar" data-scaytid="164">tirar</span> <span data-scayt_word="endavant" data-scaytid="167">endavant</span> <span data-scayt_word="l?associaci?" data-scaytid="209">l&rsquo;associaci&oacute;</span>, i <span data-scayt_word="va" data-scaytid="238">va</span> <span data-scayt_word="animar" data-scaytid="248">animar</span> a tots els <span data-scayt_word="botiguers" data-scaytid="249">botiguers</span> del <span data-scayt_word="terme" data-scaytid="252">terme</span> municipal de <span data-scayt_word="Constant?" data-scaytid="54">Constant&iacute;</span> a <span data-scayt_word="afiliar-se" data-scaytid="253">afiliar-se</span> a la <span data-scayt_word="Uni?" data-scaytid="48">Uni&oacute;</span> de <span data-scayt_word="botiguers" data-scaytid="250">botiguers</span> per <span data-scayt_word="tal" data-scaytid="254">tal</span> <span data-scayt_word="d?assolir" data-scaytid="255">d&rsquo;assolir</span> la <span data-scayt_word="m?xima" data-scaytid="256">m&agrave;xima</span> <span data-scayt_word="for?a" data-scaytid="257">for&ccedil;a</span> possible.<br /> <br /> Per part de <span data-scayt_word="l?Ajuntament" data-scaytid="60">l&rsquo;Ajuntament</span>, la <span data-scayt_word="regidora" data-scaytid="258">regidora</span> de <span data-scayt_word="comer?" data-scaytid="36">comer&ccedil;</span> i <span data-scayt_word="promoci?" data-scaytid="34">promoci&oacute;</span> <span data-scayt_word="econ?mica" data-scaytid="205">econ&ograve;mica</span>, Antonia <span data-scayt_word="Garc?a" data-scaytid="259">Garc&iacute;a</span>, <span data-scayt_word="va" data-scaytid="239">va</span> <span data-scayt_word="manifestar" data-scaytid="260">manifestar</span> el total <span data-scayt_word="suport" data-scaytid="246">suport</span> del <span data-scayt_word="consistori" data-scaytid="261">consistori</span> cap a <span data-scayt_word="aquesta" data-scaytid="262">aquesta</span> <span data-scayt_word="iniciativa" data-scaytid="263">iniciativa</span>, i <span data-scayt_word="va" data-scaytid="240">va</span> <span data-scayt_word="voler" data-scaytid="242">voler</span> <span data-scayt_word="agrair" data-scaytid="244">agrair</span> <span data-scayt_word="especialment" data-scaytid="264">especialment</span> <span data-scayt_word="l?esfor?" data-scaytid="265">l&rsquo;esfor&ccedil;</span> <span data-scayt_word="que" data-scaytid="225">que</span> <span data-scayt_word="s?ha" data-scaytid="266">s&rsquo;ha</span> <span data-scayt_word="fet" data-scaytid="267">fet</span> per part <span data-scayt_word="dels" data-scaytid="214">dels</span> <span data-scayt_word="comer?os" data-scaytid="217">comer&ccedil;os</span> <span data-scayt_word="atenent" data-scaytid="268">atenent</span> a&nbsp; la <span data-scayt_word="dif?cil" data-scaytid="269">dif&iacute;cil</span> <span data-scayt_word="situaci?" data-scaytid="270">situaci&oacute;</span> social i <span data-scayt_word="econ?mica" data-scaytid="206">econ&ograve;mica</span> <span data-scayt_word="que" data-scaytid="226">que</span> <span data-scayt_word="estem" data-scaytid="271">estem</span> <span data-scayt_word="vivint" data-scaytid="272">vivint</span>, i <span data-scayt_word="que" data-scaytid="227">que</span> <span data-scayt_word="?s" data-scaytid="273">&eacute;s</span> <span data-scayt_word="deixa" data-scaytid="274">deixa</span> <span data-scayt_word="notar" data-scaytid="275">notar</span> <span data-scayt_word="amb" data-scaytid="179">amb</span> especial <span data-scayt_word="intensitat" data-scaytid="276">intensitat</span> en el petit <span data-scayt_word="comer?" data-scaytid="37">comer&ccedil;</span>.<br /> <br /> La <span data-scayt_word="Uni?" data-scaytid="49">Uni&oacute;</span> de <span data-scayt_word="botiguers" data-scaytid="251">botiguers</span> <span data-scayt_word="tindr?" data-scaytid="277">tindr&agrave;</span> la <span data-scayt_word="seva" data-scaytid="278">seva</span> <span data-scayt_word="seu" data-scaytid="279">seu</span> social al <span data-scayt_word="Casal" data-scaytid="280">Casal</span> <span data-scayt_word="d?entitats" data-scaytid="281">d&rsquo;entitats</span>, i <span data-scayt_word="disposa" data-scaytid="282">disposa</span> <span data-scayt_word="d?una" data-scaytid="283">d&rsquo;una</span> <span data-scayt_word="p?gina" data-scaytid="284">p&agrave;gina</span> web on <span data-scayt_word="es" data-scaytid="43">es</span> pot <span data-scayt_word="consultar" data-scaytid="285">consultar</span> <span data-scayt_word="tota" data-scaytid="286">tota</span> la <span data-scayt_word="informaci?" data-scaytid="287">informaci&oacute;</span> <span data-scayt_word="dels" data-scaytid="215">dels</span> <span data-scayt_word="comer?os" data-scaytid="218">comer&ccedil;os</span> de <span data-scayt_word="Constant?" data-scaytid="55">Constant&iacute;</span>, www.compraaconstanti.cat.</p>